Musikalisk bomull.

Bach är Bach. och när Bach är Bach är hans om musikalisk bomull för själen. Man bäddas in i en värld av toner. En borg av musikalitet. Varenda cell i min kropp vibrerar. Synd att man inte kan sjunga. Bach är som ett renande vattenfall! object width="560" height="340">

Kommentera här: